Znajdujesz się w:
Strona startowa | Ogłoszenia | Ogłoszenie o licytacji
Euro-FATCA
RODO
Rachunek VAT
----------------------------------------
Zastrzeganie kart
----------------------------------------
Bezpieczeństwo Bankowości Elektronicznej
Bankowość Internetowa
----------------------------------------
Logowanie:
EBO
----------------------------------------
Polityka prywatności
----------------------------------------
Wykaz bankomatów bez prowizji
----------------------------------------
Zasady składania reklamacji
----------------------------------------
Godziny graniczne realizacji przelewów
bfg
Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie informuje, że od dnia 30.12.2010 r. obowiązuje podwyższony limit gwarancji środków zgromadzonych w naszym Banku przez jednego deponenta do 100 tys. euro. Środki te podlegają 100% gwarancji.
W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 tys. euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

KWOTĘ GWARANCJI OKREŚLA USTAWA O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM
Ogłoszenie o licytacji Drukuj Email

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 listopada 2012 r. o godz. 10.30 w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie mającego siedzibę przy ul. Poniatowskiego 31 odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości rolnej składającej się z działek nr 751, 830, 855, 258, 312, 664, 502, 566, 111  o pow. 6,11 ha, położonej w Łopienniku Podleśnym, Dobryniowie, Kolonii Dobryniów.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 104 931,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi ¾ sumy oszacowania, tj. kwotę 78 699,00 zł.

pdf

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w kancelarii komornika ( Krasnystaw ul. Podwale 2a) lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O/Chełm nr 90 1020 1563 0000 5002 0013 691, najpóźniej na 2 dni przed terminem licytacji.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Podstawa:
Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie

 

 

Stawki WIBOR i WIBID

stosowane w BS Krasnystaw
Czerwiec 2018
WIBID 3M  1,50%
WIBOR 1M  1,64%
WIBOR 3M  1,70%
kolektory, mieszkaniowy:
WIBOR 3M  1,71%
Stawki archiwalne

Kursy walut w BS

Tabela nr 600  z 2018-06-22
                   Kupno  Sprzedaż
1 USD 3.5869 3.8112
1 EUR 4.1818 4.4429
1 GBP 4.7493 5.0828
1 CHF 3.6018 3.8776

Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) "sesyjne", które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz tworzenia statystyk. Pliki te pozostają w przeglądarce internetowej do momentu jej wyłączenia, bądź wyjścia, wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnym momencie modyfikując ustawienia przęglądarki.